TRIAD

Tolkning av grafiska modeller - betydelseförsjkutningar vid översättning mellan text och grafisk representation

Utgivningsår: 1994
Nummer: N 10:12
Titel: Tolkning av grafiska modeller - betydelseförsjkutningar vid översättning mellan text och grafisk representation
Sammanfattning: Kort om Modelleringshandboken  Inom TRIAD-projektets ram har parterna, dvs Ericsson, Telia, Posten, Statskontoret och SISU, beslutat sig för att satsa  på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter i generella konceptuella modeller. Resultatet av  denna satsning utgörs av Modelleringshandboken.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Klas Karlgren
TRIAD-N10_12 Modelleringshandboken - Tolkning av grafiska modeller