TRIAD

Objektorienterad verksamhetsanalys

Utgivningsår: 1993
Nummer: N 10:7
Titel: Objektorienterad verksamhetsanalys
Sammanfattning: Kort om Modelleringshandhoken  Inom Triad-projektets ram har parterna, d v s Ericsson, Telia, Posten, Statskontoret och SISU,  beslutat sig för att satsa på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter  i generella konceptuella modeller. Resultatet av denna satsning utgörs avModelleringshandboken.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Carl-Johan Westin
TRIAD-N10_7 - Modelleringshandboken - Objektorienterad Verksamhetsanalys