TRIAD

HYBRIS IA/DA - en IA-prototyp vid Telia

Utgivningsår: 1993
Nummer: K 24
Titel: HYBRIS IA/DA - en IA-prototyp vid Telia
Sammanfattning: l. Sammanfattning  Det har visat sig vara svårt att fastställa kraven på ett Repository utifrån ett  lA-perspektiv. Syftet med aktiviteten har varit att med hjälp aven prototyp  verifiera de informationskrav som har funnits dokumenterade i en metamodell  och komma fram till vilka övriga krav som kan ställas på ett  Repository.  För att ge struktur åt och avgränsa problemet presenterar vi ett ramverk. För  den avgränsade delen visas översiktligt den verksamhetsprocess som ska  stödjas. Aktiviteten har bedrivits som en sidoaktivitet. Därför har bara  principerna testats.  Det har fungerat att föra över data från ADW till en Grade-databas. Från  Grade-databasen har det också varit möjligt att ta fram speciella rapporter  och göra enklare sökningar. Ett av syftena med aktiviteten var att undersöka  hur Hybris kan användas för spontana sökningar från ett Repository och att  redovisa svagheterna i denna hantering.  För att åstadkomma ett användbart Repository krävs att projektet får fortsätta  med resursinsatser som är jämförbara med dem för ett konventionellt  systemutvecklings projekt.
Projekt: TRIAD, Hybris, IA-projektet, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Björn Norén
TRIAD-K24 - Hybris IA (slash) DA - en IA prototyp vid Telia