TRIAD

introduktion till OpenODB

Utgivningsår: 1993
Nummer: K 26
Titel: introduktion till OpenODB
Sammanfattning: OpenODB är en komponent i Hewlett-Packards öppna objektorienterade  arkitektur under beteckningen DOCP (Distributed Object Computing Program).  Se figur 1 nedan. HP-produkter inom de olika rutorna anges i fet stil. Det  kan vara värt att notera att vissa av dessa produkter sedermera fått stå modell för  standardiserings aktiviteter. Exempelvis är OMGs CORBA-specifikation baserad  på DOMF, OSF'sDCEpåNCS och OSF's DMEpåOpenview. HPvar  för övrigt en av grundarna av OMG.
Projekt: TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K26 - Introduktion till OpenODB