TRIAD

Introduktion till GDMO-Standarderna

Utgivningsår: 1993
Nummer: K 25
Titel: Introduktion till GDMO-Standarderna
Sammanfattning: IS OllE C-standarderna 10165-1 och 10165 -4 handlar i ett generellt perspektiv  om att etablera förutsättningar för utbyte av data och direktiv mellan fristående  system. Detta är en bred och angelägen frågeställning och av den anledningen  har rapporten delats in i en del A som diskuterar det generella perspektivet och  en del B som beskriver de aktuella standardernas sätt att angripa problemet.
Projekt: TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K25 - Introduktion till GDMO-Standarderna