TRIAD

TRIAD Newsletter - IRDS inom ISO - Dagsläget

Utgivningsår: 1992
Nummer: K9
Titel: TRIAD Newsletter - IRDS inom ISO - Dagsläget
Sammanfattning: IRDS' plats Inom ISO  Det internationella IRDS-arbetet bedrivs under ISO/lEC JTC1,  SC21!\VG3. De kryptiska teckenkombinationema har följande innebörd:  ISO står för "International Standards Organization" och täcker in det mesta  i standardiseringsväg. IEC står för "the International Electrotechnical  Commission". Båda är världsomspännande. För att hantera det växande  behovet av standards inom informationsteknologiomrädet bildades 1960  ett för dessa två organ gemensamt forum under beteckningen "Joint  Technical Committee 1" (JTC l). Täckningsområdet formulerades under  rubriken "Information Technology". Alla standards som tas fram under  JTC 1 har av den anledningen alltid en rubrik som börjar just med  "Information technology - ".  Under JTC1 finns ett antal subcommittees (ca 15 stycken), varav subcommittee  21 (SC2l) omfattar "Information Retrieval, transfer and management  for OSI". Inom parentes kan nämnas att SC14 "Representation of  data elements" för närvarande har Eva Lindencrona, TeleDelta som ordförande.  Inom SC21 är arbetet uppdelat på sex "working groups", varav  nr 3 (WG3) är inriktad mot databasområdet. Till sist har även SC21!\VG3  en indelning, nämligen i fyra Rapporteur Groups: Database Languages,  IRDS, Reference Model of Data Management och Remote Database  Access. Under Database Languages ligger för övrigt bIa SQL-standardisen~  gen.  Inom Sverige handhas IRDS-frågor av ITS/AG 14 (Informationstekniska  standardiseringen, arbetsgrupp 14). AG 14 svarar för  Dataorganisationfrågor. Dit hör även övriga rapporteur groups inom  SC21!\VG3 utom SQL, som handhas av ITS/AG 21.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K9 - TRIAD Newsletter - IIRDS inom ISO