SISU publikation

Allt faller i bitar - komponenetbaserad systemutveckling och upphovsrätt

Utgivningsår: 1998
Nummer: 12
Titel: Allt faller i bitar - komponenetbaserad systemutveckling och upphovsrätt
Sammanfattning: I detta arbete skall några frågeställningar om en speciell typ av datorprogram  belysas. I SISU-publikation 98:03 Informationssamhällets juridik förutskickades att  SISU skulle granska moderna företeelser inom informations- och  kommunikationsteknologin närmare, ur ett rättsvetenskapligt perspektiv.  Komponentbaserad systemutveckling är vad som kallas ett ”hett ämne” och det  erbjuder juristen några intressanta och inte helt triviala problem som kan vara  värdefulla att bena ut.  Arbetet har disponerats så att vi först kommer att presentera idén med  komponenter helt kort, för att därefter jämföra datorprogram och komponenter.  Därefter följer ett avsnitt som förklarar hur datorprogram skyddas idag. I det  tredje kapitlet berörs de nya frågor som uppstår när vi hanterar komponenter.  Avslutningsvis försöker jag skissa en modell för hur en marknad för  komponenter skulle kunna se ut.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Nicklas Lundblad
SP-98_12 - Allt faller i bitar - Komponentbaserad systemutveckling och upphovsrätt