SISU publikation

8th International World Wide Web conference

Utgivningsår: 1999
Nummer: 5
Titel: 8th International World Wide Web conference
Sammanfattning: 1 Inledning  1.1 Om konferensen  Den åttonde Internationella World Wide Web konferensen hölls denna gång i Toronto, Kanada den 11 –  14 maj 1999. Värdar för konferensen var Foretec Seminars, Inc. och NRC-CNRC, the National Research  Council Canada. Sponsorer var Microsoft, IBM och Sun Microsystems.  Under konferensen firades webbens tioårsjubileum med uppställandet av History Wall. Denna History  Wall innehöll viktiga händelser i webbens historia och konferensdeltagarna hade uppmanats att ta med sig  tillhörigheter som påminde dem om webben. Dock verkade de flesta av konferensens deltagare tycka att  tio år är för lite för att framkalla någon riktig nostalgi och de flesta ville nog hellre se till dagen och  morgondagen.
Projekt: Reserapport
Språk: Engelska
Författare: Mathias Bjarme
Peter Karlberg
Helene Wallgren
SP-99_05 - 8th Intern World Wide Web Conference