SISU publikation

Talande huvuden och dubbningsförmåga. Betydelsen av videokvalitet

Utgivningsår: 1997
Nummer: 2
Titel: Talande huvuden och dubbningsförmåga. Betydelsen av videokvalitet
Sammanfattning: 1. Inledning1  Allt fler företag och institutioner börjar intressera sig för kommunikation via video. En  drivkraft är de ekonomiska och tidsmässiga besparingar som kan göras genom att avstå från  längre resor. Detta gäller både för företag som vill spara in på resandet för sina anställda och  för utbildningsinstanser som vill bedriva undervisning för studenter på annan ort. Ett annat  skäl till att intresset för videokommunikation är stort just nu tycks vara att många tjänsteföretag  ser en möjlighet att erbjuda personlig service utan att personer behöver vara fysiskt  närvarande. Detta gäller t ex inom finans- och försäkringsbranschen. Ett annat område där  videokommunikation ses som en viktig utveckling är handikappområdet. Här skulle videokonferens  kunna underlätta kommunikationen för olika handikappgrupper, exempelvis  hörselskadade och förståndshandikappade personer.
Projekt: Videokvalitet
Språk: Svenska
Författare: Cecilia Katzeff
Katarina Skantz
SP-97_02 - Talande huvuden och dubbningssjuka. Betydelsen av videokvalitet