SISU publikation

Personuppgiftslagen - bättre lycka denna gång?

Utgivningsår: 1998
Nummer: 4
Titel: Personuppgiftslagen - bättre lycka denna gång?
Sammanfattning: I Informationssamhällets juridik (SISU-rapport 1998:03) annonserades att det skulle  följa rapporter som behandlade utvecklingen på IT-rättens område. Föreliggande  arbetet är en sådan rapport. Ämnet för rapporten är den nya Personuppgiftslag  som kommer att träda i kraft den 24 oktober 1998, efter ett beslut av Sveriges  Riksdag den 17 april 1998. Inledningsvis kommer rapporten att beröra bakgrunden  till lagen för att sedan övergå till praktiska frågor. I slutet av rapporten ges några  synpunkter på utvecklingen.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Nicklas Lundblad
SP-98_04 - Personuppgiftslagen - bättre lycka denna gång