SISU publikation

EDOC '98, Enterprise Distributed Object Computing

Utgivningsår: 1998
Nummer: 16
Titel: EDOC '98, Enterprise Distributed Object Computing
Sammanfattning: Föreliggande rapport innehåller noteringar från konferensen EDOC ’98 som genomfördes  i San Diego i början av november 1998. EDOC står för Enterprise Distributed  Object Computing. Konferensens hemsida finns förmodligen fortfarande under  http://uml.systemhouse.mci.com/events/edoc98/home.htm.  Konferensen gavs första gången förra året i Brisbane, Australien med sådan framgång att  man beslutade göra den till en årlig konferens. Årets konferens är med andra ord den  andra i ordningen. Till skillnad från många andra konferenser kring objekt/komponentorientering  har EDOC en genuint akademisk prägel. Papper skickas in något halvår i  förväg, genomläses av en programpanel som väljer ut de bästa för presentation och  inkludering i konferensdokumentationen (proceeding). Mer än 100 papper hade skickats  in varav 36 valdes ut. Enligt programkommitténs ordförande Colin Atkinson var  standarden genomgående hög på insända papper.  Tyvärr tycks även de utvalda papperen bli lästa av endast ett fåtal eftersom konferensen  endast lyckades locka till sig ca 100 deltagare. Förmodligen – motsägelsefullt nog – på  grund av den akademiska framtoningen. De mer kommersiella konferenserna under  samma tema lockar ju tusentals deltagare. Måste vara en klar besvikelse för arrangörerna.  Temat är helt rätt och ”inne”, platsen likaså. Men avsaknaden av ”närhet” till state-of-theart  i form av produkt/arkitekturanalyser, erfarenhetsredovisningar och en rejäl  vidhängande utställningsdel begränsar intresset. Folk söker kompletterande information  kring det som redan diskuteras/debatteras i fackpressen snarare än diskussioner runt  intressanta teoretiska problemställningar eller intrikata lösningar på problem som ännu  endast hör hemma i den akademiska världen. Alternativt koncentrerar man sig på att få  tips om lösningar på alla egna akuta problem som tornar upp sig hemmavid. För problem  av stora mått finns det både i närtid och när det gäller strategier kring arkitekturer,  systemutvecklingsmetodik, mm. Vem kan idag med förtröstan fatta strategibeslut när  såväl teknik som övriga förutsättningar för verksamhetens bedrivande både ofta och  radikalt ställer etablerade villkor, spelregler, sanningar på huvudet?
Projekt:
Språk: Engelska
Författare: Stig Berild
SP-98_16 - EDOC '98, Enterprise Distributed Object Computing