SISU publikation

Teknologi i intra- och inter-organisatorisk kommunikation

Utgivningsår: 1995
Nummer: 95:14
Titel: Teknologi i intra- och inter-organisatorisk kommunikation
Sammanfattning: Syftet med båda dessa projekt var att skapa förståelse och insikter om förhållandet  mellan teknologi och organisatoriska kommunikations- mönstren.  Kommunikationsmönster relaterades till attityder, användning, erfarenheter och  förväntningar angående medieteknologin. I det första projektet "testades" i förväg  definierade och konceptualiserade mönster. I det andra projektet fick mönstren  manifestera av sig själva under processens gång.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effective Communication
Språk: Engelska
Författare: Klara Pihlajamäki
SP-95_14 - Teknologi i intra- och inter-organisatorisk kommunikation