SISU publikation

Data Warehouse World 96

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:14
Titel: Data Warehouse World 96
Sammanfattning: Många Data Warehouseföreträdare har i svepande termer talat om det begynnande  informationssamhället med dess ökande globala konkurrens och allt nyckfullare kunder,  om behovet av snabbanpassad produktionsapparat, om alla nya såväl vardagliga som  strategiskt avgörande beslut som måste fattas. Mot hotbilden har ställts de unika möjligheter  som kan yppa sig för de verksamheter som rätt förstår att ta till sig, anpassa och  använda tillgängliga data för att generera kunskap och för att fatta välavvägda beslut i  rätt tid.  Väl framme vid konkret realisering av dessa visioner har den raska vandringen övergått  i ett desorienterat haltande, misslyckandena staplats på hög, besvikelsen brett ut sig.  Visserligen har de flesta verksamheter idag en uppsjö databaser i datahallar och på  skrivbord. Ingen tvekan har rått om det allmänna behovet av att kunna nyttja dessa data  för beslutsstöd på ett bättre sätt. Svårigheten har varit att veta hur. Här inkluderas såväl  användningsaspekter som teknologi. Till yttermera visso har många under stor förundran  snabbt kommit till klarhet om att denna verksamhetens gigantiska kunskapsreserv  inte varit de härliga degklimpar som tillsammans med Data Warehouse-jästen  skulle jäsa till oanad prakt och omfång - snarare ett antal torra, fardigstöpta och  oförenliga limpor, bullar och kakor  ...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-96_14 - Data Warehouse World 96