SISU publikation

Java Enterprise, Rapport från Java Buisness Expo

Utgivningsår: 1998
Nummer: 19
Titel: Java Enterprise, Rapport från Java Buisness Expo
Sammanfattning: 1 Snabbfakta  Denna konferens genomfördes för första gången förra sommaren (1997). Stor framgång.  De ca 15.000 som då kom var betydligt fler än man hoppats på. I år skulle denna siffra slås  med bred marginal, var det tänkt. Av detta blev dock intet. Svårt att uppskatta, men inte  kom det mer än 10.000 i år. Varför kan man undra. Java är populärare än någonsin. Affärsgenomgripande  arkitekturer, global samverkan, avancerade infrastrukturer. JavaOne samlar  årligen en stor skara entusiaster. Skillnaden ligger kanske i att dessa är programmerare och  att JavaOne vänder sig precis till dem. Kontakt mellan utbud/förväntan och presumtivt  intresserad är upprättad.  Java Business Expo vänder sig knappast till Java-programmeraren, samtidigt som budskapet  är för abstrakt för beslutsfattaren, strategen, den som förhoppningsvis är målgrupp  här. Visserligen finns det en allt större skara intresserade men budskapet måste rikta sig  speciellt till dem annars placeras inte konferensen tillräckligt högt i kön. Denna senare  kategori vill veta att den spenderade tiden känns nyttig, ger lösningar på de egna aktuella  problemen snarare än en intressant diskussion kring dem.
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-98_19 - Java Enterprise, rapport från Java business expo