SISU publikation

Införandet av en ny teknologi

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:16
Titel: Införandet av en ny teknologi
Sammanfattning: Införandet av ny teknologi är förknippat med många risker som inte är av teknisk  karaktär utan beror på organisation, kommunikation och relationer mellan människor.  Syftet med denna rapport är att diskutera några sådana riskfaktorer. Införandet är också  ofta förknippat med utopistiska förväntningar. Särskilt när det gäller organisatorisk  kommunikation. Om införandet inte tar hänsyn till den organisatorisk kommunikativa  utgångspunkten, blir teknologins effekter lätt motproduktiva.  Införandet av ny teknologi sker så ofta att det kunde ses som en kontinuerlig process.  Förändringsarbetet blir också alltmer anknutet till den organisatoriska kunskapen i  stället för tekniken i sig. Ju mera organisatorisk komplexitet desto effektivare bör  kommunikationen vara. Paradoxalt, förändring förutsätter kontinuitet. Och förnyelse  förutsätter mogenhet.  Kommunikatoriskt handlar införandet om konsten att presentera men också, i ännu  större utsträckning, konsten att ta emot och lyssna.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effective Communication
Språk: Svenska
Författare: Klara Pihlajamäki
SP-96_16 - Införandet av en ny teknologi