SISU publikation

DAUG - Strategies & Resources:The Repository/Data wareh Connection!

Utgivningsår: 1995
Nummer: 12
Titel: DAUG - Strategies & Resources:The Repository/Data wareh Connection!
Sammanfattning: Reseberättelse från konferensen  DAUG - Strategies & Resources: The Repository/Data Warehouse Connection!  Atlantic City, 21 - 24 maj 1995  Intryck och kommentarer sammanställda av Teddy Hector, Posten och Stig  Berild, Sveriges Tekniska Attacheer, San Francisco.  (En tidigare DAUG-konferens, hösten 1994, bevakades för Telias och Postens  specifika räkning. Med dessa organisationers tillåtelse har vissa textdelar nedan  hämtats från denna reseberättelse. Det gäller synpunkter av mer generell  karaktär som fortfarande bedöms relevanta och värda att föra ut till en vidare  läsekrets.)
Projekt: Reserapport
Språk: Engelska
Författare: Stig Berild
SP-95_12 - DAUG _ Strategies & Resources