SISU publikation

Rational, standardisering, infrastruktur o praxis - trender i datoriseringen av sjukvården

Utgivningsår: 1997
Nummer: 26
Titel: Rational, standardisering, infrastruktur o praxis - trender i datoriseringen av sjukvården
Sammanfattning: 1 Introduktion  1.1 Bakgrund på SISU/SITI  SISU är ett industriforskningsinstitut vars uppgift är att stödja svenskt näringsliv och  förvaltning i deras utnyttjande av ny informationsteknik. SISU kommer under 1998 att  tillsammans med ytterligare två forskningsinstitut bilda ett nationellt IT institut kallat  SITI (Svenska IT-institutet). Ett av det nya institutets prioriterade forskningsområden  kommer att vara sjukvården. Denna rapport är skriven i syfte att, inför SITIs kommande  satsningar på IT inom hälso- och sjukvården, kartlägga trender och diskutera  forskningsbehov inom detta område.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Peter Holm
Thomas Soltesz