Året i korthet

1993


Ramprogram
Ramprogram 1990-1993
Ramprogram 1993-1996
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1992 - 1993
Dokument och rapporter
A Tool for Design of Multimedia Information Retrieval Systems
Accessing Information in large corporate databases - the intuitive approach
Application design with the intuitive tools - two case studies
Applications of a Multimedia Information Retrieval System - flve case studies
ARBETSGÅNGAR - Hur modelleringsarbete kan kombineras med olika etablerade arbetsgångar vid verksamhetsanalys
Att mäta informationsteknologi - Data om IT i Sverige och utomlands
CQL - a query language for retrieving multimedia information
Den gemensamma informationsmarknaden
En metod för användbarhetsdriven prototyputveckling
Ett + Ett = Två praktikers erfarenhet av modellintergration
FAllstudie av IA-projektet vid Televerket
Fråga är guld - Lokal affärstyrning utifrån den egna verksamhetens data
HYBRIS IA/DA - en IA-prototyp vid Telia
IBMs Repository Manager och AD/Cycle
INFORMATION warehouse - VAD ÄR DET?
Introduktion till GDMO-Standarderna
introduktion till OpenODB
Intuitive tools for information retrieval - requirements and architecture
ISO/IRDS
IT2000: Effektiv IT - Förutsättningar för ett nytt utvecklingsprogram inom informationsteknologins tillämpningsområden
Kalkylmodeller för reverse engineering/reengineeringinsatser - vad finns idag?
KOMMUNIKATION - Handledning för olika kommunikations-situationer i samband med verksamhetsmodellering
Livligt lärande - att skapa modeller av det ständiga lärandet i arbetslivet
Metodik för kontinuering verksamhetsförändring o informationsförsörjning
Modellbaserad kunskapsinsamling
Modellering av verksamhetsregler
MODELLERING I GRUPP - Om grupper och gruppledning vid verksanhetsnodellering
MODELLERINGSLEDARENS BASHANDLEDNING - en inledning till hur man kan förstå, leda och dra nytta av verksamhetsanalys med modellering
MODELLERINGSVÄSKAN - Bruksanvisning och innehållsförslag till en väska med praktiska material för att höja effekten i modelleringsseminarier
Modellkvalitet
NAMNSÄTTNING - i modelleringssamanhang
Object Management Group (OMG) - en översikt
Objektorienterad verksamhetsanalys
PIMWIN - en fallstudie vid Posten
Prissättning och betalning av elektroniska tjänster
Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning
Reserapport från en konferens och fem studiebesök i USA hösten -94
Spridning av Hybris - en fallstudie vid Telia
Survey of Text Retrieval Products
Vad händer inom ANSI/X3H7
Vertyg för grafiska användargränssnitt
Översättning av modelldata - GDMO-modeller till division nättjänsters "vanliga" datamodeller
Övrigt
Intuitive-kurs
Pågående projekt
SISU Informa
Informablad 1993
SISU Informa 93/1