Intuitive-kurs

Utgivningsår: 1994
Nummer:
Titel: Intuitive-kurs
Sammanfattning: Videon är från en kurs som hölls för användare från Vägverket i hur man nyttjar programvaran Inutitive för att söka i multimedia-databaser
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Intuitive, SISU - Kunskapsöverföring
Språk: Svenska
Författare: Stefan Paulsson
intuitivekurs.wmv