Övrigt

Verksamhetsberättelse 1992 - 1993

Utgivningsår: 1993
Nummer:
Titel: Verksamhetsberättelse 1992 - 1993
Sammanfattning: Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU) bedriver forskning, följer utvecklingen och förmedlar kunskap om informationsteknologins tillämpning på informationsanvändning och informationsförsörjning i företag, myndigheter och andra organisationer. Institutet verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum inom detta område. Finansieringen av SISU sker dels genom en till SISU kopplad ideell förening, Intressentföreningen för Svensk Informationssystemutveckling (ISVI), dels genom staten via Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK).
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse - 92_93