Övrigt

Ramprogram 1993-1996

Utgivningsår: 1993
Nummer:
Titel: Ramprogram 1993-1996
Sammanfattning: Sedan starten 1985 har Svenska Institutet för Systemutveckling, SISU, genomfört två treåriga ramprogram. Under innevarande budgetår 92/93 är SISU inne på tredje året av sitt tredje ramprogram.  SISU: s verksamhet har utvecklats tillfredsställande. Antalet intressenter från näringslivet och den offentliga sektorn har ökat från 22 till 42. Antalet anställda har ökat från 12 till drygt 40. NUTEK:s anslag till den kollektiva forskningen är för närvarande 7,4 MSEK och 7,0 MSEK till SISU's engagemang i EG's forskningsprogram, främst ESPRIT. Övrig finansiering svarar näringslivet för, antigen genom FoU-bidrag eller genom uppdragsforskning. Här presenteras förslag till ramprogram för treårsperioden 1993/96.
Kategori: Ramprogram
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU - Ramprogram 1993-1996