Året i korthet

1996


Ramprogram
Delprogram 1995-1996
Ramprogram 1993-1996
Ramprogram 1996 - 2000
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1996
Dokument och rapporter
Affärsapplikationer i 3D på internet
Betalsystem för Internet - en överblick
CHI 96. En konferens om människa-dataorinteraktion
Cobis - ett vertyg för gemensam omvärldsinformation och kunskaper
Complex Concept Management and Manipulation
Data Warehouse World 96
Datornätverk - teknik och trend
En introduktion till Hybrid-dbms
ESPITIs enkätundersökning i Sverige
Exploring the Potentiality of Local/Global Communication
Gruppdatorteknik
Införandet av en ny teknologi
ITs roll i produkttjänsteutveckling för bank-, försäkrings- och finansföretag samt telekomoperatörer
IT-strategisk planering - att affärsutveckla med informationsteknologi
Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem
Multimedia och media
Objektorienterade databashanterare
OOPSLA '96, Object-Oriented Programming Systems
Prestanda för interaktiva Web-system
SIGGRAPH 96
Spring Internet World 96 - produkter och lösningar
Systemutvecklingens roll i produktutvecklingen
Trender i persondatabranschen - rapport från Comdex/Fall 96
Utveckling av VRML-applikationer
Workflow Mgm, Att effektivisera och koordinera arbete med hjälp av IT
WWW'96 - den femte internationella konferensen om WWW
Yrkesanvändning av WWW i Sverige
Övrigt
Forskning i världsklass
Fou-paln för svenska institutet för systemutveckling
Information Technology at Work - RTD agenda
Pågående projekt
SISU Informa
Ingen utgivning