Övrigt

Delprogram 1995-1996

Utgivningsår: 1996
Nummer:
Titel: Delprogram 1995-1996
Sammanfattning: Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum för forskning, omvärldsbevakning och kunskapsförmedling kring  tillämpning av IT i företag, myndigheter och andra organisationer. SISUs verksamhet beskrivs av SISUs affårside och ramprogram. Ramprogrammet finns  preciserat i flera delprogram, vilka syftar till att skapa en ökad kundnytta genom att fokusera SISUs forskningsområden och att tydliggöra resultat.
Kategori: Ramprogram
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Delprogram 1995-1996