Övrigt

Forskning i världsklass

Utgivningsår: 1996
Nummer:
Titel: Forskning i världsklass
Sammanfattning: Du vill arbeta med 

Forskning och Utveckling i informationsteknologins framkant, 

Projektledning av svenska eller internationella projekt, Teknikanalyser 

eller Värderingar och Konseh.-vensanalyser för svensk industri.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Kuriosa_Forskning i världsklass