Övrigt

Verksamhetsberättelse 1996

Utgivningsår: 1996
Nummer:
Titel: Verksamhetsberättelse 1996
Sammanfattning: Svenska Institutet för Systemutveckling, SISU, verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum för forskning, omvärldsbevakning och kunskapsförmedling kring  tillämpning av TT i företag, myndigheter och andra organisationer. SISUs verksamhet finansieras av svenskt näringsliv, NUTEK och andra nationella och internationella  forskningsfmansiärer.
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse - 96