Projektbeskrivning

TRIAD - Katalogprinciper

Period: 1990 - 1994
Beskrivning: Delprojekt inom TRIAD med fokus på frågeställningar kring Repository, IA-kataloger med mera.
Dokument kopplade till projektet
Vad händer inom ANSI/X3H7
INFORMATION warehouse - VAD ÄR DET?
HYBRIS IA/DA - en IA-prototyp vid Telia
Översättning av modelldata - GDMO-modeller till division nättjänsters "vanliga" datamodeller
introduktion till OpenODB
Introduktion till GDMO-Standarderna
ISO/IRDS
IBMs Repository Manager och AD/Cycle
XLII - En öppen och flexibel utvecklingsmiljö
PCTE - en översikt
CDIF - en översikt
AD-Cycle I Informations Model - Processer och informationsflöden
Repository AD/Cycle - IUG 1991
RAD-konferensen i Chicago 1992
Vad händer inom ANSI-IRDS?
Objektorienterade ansatser inom ANSI/IRDS
Repository - State-of-the-art
IA-prototyp
TRIAD Newsletter - IRDS inom ISO - Dagsläget
TRIAD Newsletter - ISO/IRDS. Händelseutveckligen 91/92
Samverkan mellan resurskataloger - visioner eller behov
Processer och informationsflöden mellan processer
AD/Cycle I Information Model - Info Flows inom Processmodellen
AD/Cycle I Information Model - Relationsdatabasmodellering
AD/Cycle I Information Model - Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen
Navigering i Repository
IBM:s Repository Manager - Datamodelleringsbegreppen
IBM:s Repository Manager - Begreppsmodellering i Information Model
IBM Repository Manager: Attribut- och värdemodellering i Enterprise Submodel
IRDS Information Resource Dictionatry System
IRDS Modeller och modellnivåer
Koppling begreppsmodell
IBMs Repository Manager