Året i korthet

1992


Ramprogram
Ramprogram 1990-1993
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1991 - 1992
Dokument och rapporter
AD/Cycle I Information Model - Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen
AD/Cycle I Information Model - Info Flows inom Processmodellen
AD/Cycle I Information Model - Relationsdatabasmodellering
AD-Cycle I Informations Model - Processer och informationsflöden
Användarstudie av elektronisk handbok
Datorstöd för modellintegration
DEBRIS - användargränssnitt i decentraliserad databasmiljö
IA-erfarenheter - från företag och myndigheter - utgångspunkt för framtida utveckling
IA-prototyp
Interoperability in Medical Information Systems State of the Art
Kokbok för modellering
Modellering av verksamhetsregler - erfarenheter vid Posten av den regelbaserade Temporametoden
Modellering enligt Tempora
Modelleringsansatser för begrepps- och datamodellering
Processer och informationsflöden mellan processer
RAD-konferensen i Chicago 1992
Repository AD/Cycle - IUG 1991
Samverkan mellan resurskataloger - visioner eller behov
Standarder för grafiska användargränssnitt
The Entity Relationship Time Model and the Conceptual Rule Language
TRIAD Newsletter - IRDS inom ISO - Dagsläget
TRIAD Newsletter - ISO/IRDS. Händelseutveckligen 91/92
Vad händer inom ANSI-IRDS?
Överblicksproblemet i hypermedia
Övrigt
Intuitive-kurs
The Cooperation Manager - Design and Usage
Pågående projekt
SISU Informa
SISU Informa 92/1
SISU Informa 92/2
SISU Informa 92/3
SISU Informa 92/4
SISU Informa 92/5 Specialnummer