SISU informa

SISU Informa 92/5 Specialnummer

Utgivningsår: 1992
Nummer: 92/5
Titel: SISU Informa 92/5 Specialnummer
Sammanfattning: SISU ska ägna sig åt sådan forskning och utveckling som har stor ekonomisk betydelse för näringsliv och förvaltning.  Institutet har en särställning genom sin opartiskhet och  stärker nu sin roll som kunskapsförmedlare och sammanhållande kraft för erfarenhetsurbyte.  Här nedan urvecklar instirutets verkställande direktör professor Thomas Falk SISU:s framtidsplaner 

...
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_92_5_specialnr