Övrigt

Verksamhetsberättelse 1991 - 1992

Utgivningsår: 1992
Nummer:
Titel: Verksamhetsberättelse 1991 - 1992
Sammanfattning: Under verksamhetsåret 1991-92 stärkte Svenska Institutet för Systemutveckling, SISU, sin redan starka ställning som forskningsinstitut inom informationsteknologins tillämpningsområden. I och med fem nya europeiska forskningsprojekt blev också institutets internationella  profil skarpare. Vidareutvecklingen av SISU:s forskningsverksamhet och den ökade satsningen på kunskapsförmedling gör att institutet av allt fler kommer  att uppfattas som den auktoritet och det nationella kompetenscentrum som informationsteknologin i Sverige behöver.
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse - 91_92