SISU dokument

Användarstudie av elektronisk handbok

Utgivningsår: 1992
Nummer: 7
Titel: Användarstudie av elektronisk handbok
Sammanfattning: I rapporten redovisas en användarstudie som utfördes på en prototytp till en elektronisk  handbok. Tillämpningsområdet för handboken var specifIka tjänster för en viss  telefonväxel och ett urval av den tilltänkta användargruppen deltog som försökspersoner i  studien. Det främsta målet för studien var att utvärdera användargränssnittet och  identifiera svårigheter som användare kan råka ut för. Studien fokuserar på användningen  av gränssnittets olika söksätt - index, historielista, överblick och sökning via  hypertextlänkar. De servicetekniker som deltog som försökspersoner i studien  observerades när de utförde förformulerade uppgifter genom att söka information i  handboken. Resultaten pekar på att överblicksverktyget inte användes i den utsträckning  som det var tänkt att användas. Däremot användes de övriga söksätten flitigt. Två  försökspersoner var mer benägna att utnyttja överblicksverktyget än de övriga  försökspersonerna. Detta kan bero på att dessa två hade kunskap om handbokens  innehåll, vilket de övriga saknade. Resultaten visar också att de begrepp och den struktur  som används i överblicksverktyget inte var väl förankrade hos användargruppen.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Handboksteknologi
Språk: Svenska
Författare: Cecilia Katzeff
SD-nr7 - Användarstudie av elektronisk handbok