Året i korthet

1997


Ramprogram
Ramprogram 1996 - 2000
Verksamhetsberättelse
Dokument och rapporter
Affärsobjekt - dagsläge, trender, visioner
Användarkrav på nästa generations talbok
Att innehållsdeklarera Internet - PICS & content rating
Betalsystem för Internet
Bredbandskommunikation i verksamheter
Business Intelligence
Data Warehouse - en introduktion
De förberedda överlever - omvärldsbevakning
Gruppdatorteknik - Användningsmodeller för verksamhetsuteveckling
Informationssamverkan
IT för ömvärldsbevakning
Java Internet Business Expo
Metadata and PICS Management
Metodram för förnyelse av informationssytem
Människa-Teknik-Organisation
Object World West
OMG - vad, när, hur?
Omvärldsbevakning med öppna källor - från OSS'97
Processmätning på Intranet
Rational, standardisering, infrastruktur o praxis - trender i datoriseringen av sjukvården
SIGCPR '97
Synchronous Collaboration over the Internet
Talande huvuden och dubbningsförmåga. Betydelsen av videokvalitet
Utveckling av ett utvärderingsinstrument (Prodevo)
Web Document Modelling & Clustering
Vertyg för omvärldsbevakning
WWW6
Övrigt
Användarcentrering - människosyn eller ingenjörskonst
Elektronisk betalning på Internet - PayWatch97
Intuitive slutrapport
Pågående projekt
SISU Informa
Ingen utgivning