Året i korthet

1991

Under verksamhetsåret 1991-92 stärkte Svenska Institutet för Systemutveckling, SISU, sin redan starka ställning som forskningsinstitut inom informationsteknologins tillämpningsområden. I och med fem nya europeiska forskningsprojekt blev också institutets internationella  profil skarpare. Vidareutvecklingen av SISU:s forskningsverksamhet och den ökade satsningen på kunskapsförmedling gör att institutet av allt fler kommer  att uppfattas som den auktoritet och det nationella kompetenscentrum som informationsteknologin i Sverige behöver.

Ramprogram
Ramprogram 1990-1993
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1990 - 1991
Dokument och rapporter
Business Engineering
DVI - Digital Video Interactive
En utvärdering av Hybris
Hybris i Unix-miljö - Förstudie
IA och verksamhetens krav - erfarenheter från offentlig förvaltning
IBM Repository Manager: Attribut- och värdemodellering i Enterprise Submodel
IBM:s Repository Manager - Begreppsmodellering i Information Model
IBM:s Repository Manager - Datamodelleringsbegreppen
IBMs Repository Manager
IRDS Information Resource Dictionatry System
IRDS Modeller och modellnivåer
Koppling begreppsmodell
Modelleringsansatser för begrepps- och daramodellering: - Beskrivninig och försök till jämförelse
Mot Nya Djärva Språk
Navigering i Repository
Objektorientering - de vanligaste begreppen
Reverse Modeling
Övrigt
SISU kurser 1991 mars - april
SISU och framtiden - Analys genomförd av SISUs och IVISs styrelser 4-5 december
Pågående projekt
SISU Informa
SISU Informa 91/1
SISU Informa 91/2
SISU Informa 91/4