Övrigt

SISU och framtiden - Analys genomförd av SISUs och IVISs styrelser 4-5 december

Utgivningsår: 1991
Nummer:
Titel: SISU och framtiden - Analys genomförd av SISUs och IVISs styrelser 4-5 december
Sammanfattning: På förslag av SISUs styrelseordförande Gert Persson genomfördes 91-12-04--5 en analys  av SISUs verksamhet under LOTS-liknande former. Syftet med denna analys var bland  annat att belysa konsekvenserna av ändrade flnansieringsförhållanden på SISU s grundläggande affärsideer och på sättet att arbeta.Anledningen till analysen var bland  annat att skapa beredskap för att möta eventuella förändringar vid ingång i nästa  ramprogramperiod.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU och framtiden - Analys genomförd av SISUs och IVISs styrelser 4-5 december