Övrigt

SISU kurser 1991 mars - april

Utgivningsår: 1991
Nummer:
Titel: SISU kurser 1991 mars - april
Sammanfattning: Varför bör Du gå kursen?  

Att arbeta med något slag av beskrivning ("modell") har länge varit vanligt vid kartläggning eller utveckling i en verksamhet. Det kan gälla projektarbete, systemutveckling, omorganisation m m, men även mer alldaglig "vardagsrationalisering", Du har troligen kommit i kontakt med några av dessa speciella beskrivningstekniker och förstått att det finns ett större sammanhang där de platsar som delar även helhet.
Projekt: SISU - Kurser/Seminarier, SISU - Kunskapsöverföring
Språk: Svenska
Författare:
SISU kurser 1991 mars - april