Övrigt

Verksamhetsberättelse 1990 - 1991

Utgivningsår: 1991
Nummer:
Titel: Verksamhetsberättelse 1990 - 1991
Sammanfattning: Det har, ur många synvinklar, varit ett händelserikt år. Så även för SISU. Satsningen på starkt ökad kunskapsförmedling genom kurser, seminarier och arbetskonferenser (workshops) har slagit väl ut Vi har fått en breddad kontaktyta gentemot våra intressenter. Samtidigt har vi kunnat etablera värdefulla kontakter med en rad nya organisationer.
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse - 90_91