SISU informa

SISU Informa 91/4

Utgivningsår: 1991
Nummer: 91/4
Titel: SISU Informa 91/4
Sammanfattning: Finns det ettskandinaviskt  sätt att utveckla system, som skiljer oss  från övriga världen? Kanske skandinaviskt  men mera svenskt om man får tro  Sophus Lie-Nielsen, ISI. Han ger oss ett  perspektiv på detta genom att peka på  skillnader mellan norsk och svensk syn på  metoder för systemutveckling. Frågan  aktualiseras rör oss på SISU genom att  Fyr-projektet, som fördjupat Svea-metodiken  och skapat datorstöd för denna, nu  går mot sitt slut.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_91_4