Projektbeskrivning

TRIAD - Modellering

Period: 1990 - 1994
Beskrivning: Delprojekt inom TRIAD med fokus på nästa generations modelleringsmetdier och -verktyg.
Dokument kopplade till projektet
Objektorienterad verksamhetsanalys
BASMODELLER - en introduktion till området
NAMNSÄTTNING - i modelleringssamanhang
Tolkning av grafiska modeller - betydelseförsjkutningar vid översättning mellan text och grafisk representation
Business process reengineering - synsätt, metoder och stöd
Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning
ARBETSGÅNGAR - Hur modelleringsarbete kan kombineras med olika etablerade arbetsgångar vid verksamhetsanalys
KOMMUNIKATION - Handledning för olika kommunikations-situationer i samband med verksamhetsmodellering
MODELLERINGSLEDARENS BASHANDLEDNING - en inledning till hur man kan förstå, leda och dra nytta av verksamhetsanalys med modellering
MODELLERINGSVÄSKAN - Bruksanvisning och innehållsförslag till en väska med praktiska material för att höja effekten i modelleringsseminarier
MODELLERING I GRUPP - Om grupper och gruppledning vid verksanhetsnodellering
Modellkvalitet
Modellbaserad kunskapsinsamling
Modellering av verksamhetsregler
Ett + Ett = Två praktikers erfarenhet av modellintergration
Modellering enligt Tempora
Datorstöd för modellintegration
Kokbok för modellering
Modelleringshandboken i översikt
Modelleringsansatser för begrepps- och daramodellering: - Beskrivninig och försök till jämförelse