Året i korthet

1998


Ramprogram
Ramprogram 1996 - 2000
Verksamhetsberättelse
Dokument och rapporter
13th Annual SCIP Conference, för omvärldsbevakare
Allt faller i bitar - komponenetbaserad systemutveckling och upphovsrätt
Användare - ett nödvändigt ont eller en självklar resurs?
Business Intelligence i små-och medelstora företag
Competitor Analysis Update & Technology Watch Report
EDOC '98, Enterprise Distributed Object Computing
Informationssamhällets juridik
Initial Usuability Evaluation & System Architecture
IT-stöd för organisatoriskt lärande
Java Enterprise, Rapport från Java Buisness Expo
JavaOne '98, fakta och intryck
Komponenter och komponentintrastrukturer i en global systemutvecklingsmiljö
Metadata on the Web using RDF
PayWatch 1997 - ett år med elektronisk betalning på Internet
Personuppgiftslagen - bättre lycka denna gång?
Plattformar för nätbaserad kompetensutveckling
The Answer to the machine... Copyright in Digital Environments
Tilliten till den elektroniska merknaden
Trädens viskingar - Rapport från knowright '98
WDM-WISA: A Metadata Based Tool for Web Information Analysis
Övrigt
SITI - Business Intelligence i små- och medelstora företag
SITI:s organisation
Pågående projekt
SISU Informa
Ingen utgivning