Övrigt

SITI:s organisation

Utgivningsår: 1998
Nummer:
Titel: SITI:s organisation
Sammanfattning: I samband med etableringen av SITI AB 1 april avses företaget organiseras utifrån ett antal principer: 

- Engagera forsknings ledarna i de operativa frågorna 

- Endast mindre ändringar eller inga alls i detta skede 

- En strategisk verkställande ledning för företagets långsiktiga utveckling. 

Under våren och försommaren genomförs en LOTS-process i syfte att ta fram en affärsplan för de närmaste fyra åren. I samband härmed kommer även organisationen att prövas ånyo.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SITIorg 1998