Övrigt

SITI - Business Intelligence i små- och medelstora företag

Utgivningsår: 1998
Nummer: SITI-98:17
Titel: SITI - Business Intelligence i små- och medelstora företag
Sammanfattning: Intresset till denna uppsats väcktes i kursen Affårsinformationssytem, där vi systemerade och realiserade en relationsdatabas för omvärldsinformation. Vi var av åsikten att den modell vi byggde var kraftigt överdimensionerad vad gäller att specificera information. Vi menade att framförallt små- och medelstora företag varken har tid eller särskild stor nytta av att analysera och bedöma informationen i den utsträckning modellen angav. En föreläsning bestod av att gästföreläsare Mikael Thorson, från SISU (Svenska Institutet för Systemutveckling), demonstrerade deras praktiska forskning vad gäller datasystem för omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Dessa båda begrepp går populärt under benämningen Business Intelligence. Thorson förklarade att det inte fanns  mycket tillgänglig forskning beträffande små- och medelstora företags agerande gentemot omvärlden. Vårt intresse väcktes och vi beslöt oss för att undersöka området närmare.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Magnus Persson
Peter Torstensson
SITI-98_17 - Business Intelligence i små- och medelstora företag