Projektbeskrivning

Reserapporter

Period: 1996 - 1999
Beskrivning:
En viktig del i SISU:s verksamhet var teknikbevakning. Det skedde bland annat genom projektet/tjänsten Reserapporter.
Dokument kopplade till projektet
CHI 96. En konferens om människa-dataorinteraktion
DAUG - Strategies & Resources:The Repository/Data wareh Connection!
Object World West
Java Internet Business Expo
WWW6
SIGGRAPH 96
OOPSLA '96, Object-Oriented Programming Systems
8th International World Wide Web conference
Java Enterprise, Rapport från Java Buisness Expo
JavaOne '98, fakta och intryck
RAD-konferensen i Chicago 1992
Rapport från Web World - En konferens om World Wide Web
Rapport från COMDEX-SPRING 1995 - En av världens största datamässor
Trender i databranschen
Spring Internet World 96 - produkter och lösningar
WWW'96 - den femte internationella konferensen om WWW
Data Warehouse World 96
Datornätverk - teknik och trend