Året i korthet

1985

SISU:s första hela verksamhetsår.

Detta är SISU:s första hela verksamhetsår. Omfattande arbete har lagts ner på informations- och utbildningssidan (område l). Publikationerna SISU Informa och SISU Analys har utvecklats till allmänt uppskattade informationskanaler. Ambitionsnivån har höjts utöver de ursprungliga planerna. Möjlighet till datorbaserad kommunikation med intressenterna har skapats men hittills har denna service utnyttjats sparsamt av intressenterna.

Frekventa direktkontakter har ägt rum med samtliga intressenter bl a i samband med planering av framtida samarbetsprojekt. SISU:s medverkan i olika externa, nationella såväl som internationella organ, kommitteer och arrangemang har varit betydande. Ett omfattande kursutbud och en katalog har utarbetats. Kortare seminarier och konferenser har anordnats och varit välbesökta.

Huvuddelen av resurserna har lagts ner på tre tekniskt inriktade projekt:

  1. utveckling av metodik och språk för konceptuell modellering - SIMOL(område 2)
  2. utveckling av prototyp av generellt anpassningsbart, grafiskt orienterat datorstöd för systembeskrivning - RAMATIC (område 3)
  3. utveckling av prototyp av utvecklingsmiljö för implementering av distribuerade, interaktiva kontorsinformationssystem - OPAL (område 5).

Ramprogram
Ramprogram 1984 -1987
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1985 - 1986
Dokument och rapporter
Konceptuell modellering
Några aspekter på kontorsinformationssystem
Övrigt
Invigning av SISU 1985
SYSLAB - summerar 1985
The Systems Development Laboratory
Pågående projekt
SISU Informa
SISU Informa 85/1
SISU Informa 85/2
SISU Informa 85/3
SISU Informa 85/4
SISU Informa 85/5
SISU Informa 85/6
SISU Informa 85/7
SISU Informa 85/8