Övrigt

Verksamhetsberättelse 1985 - 1986

Utgivningsår: 1986
Nummer:
Titel: Verksamhetsberättelse 1985 - 1986
Sammanfattning: Den 84-09-27 godkände regeringen avtal mellan STU och ISVI (Intressentföreningen för Svensk Informationssystemutveckling) att under perioden 840701-870630 finansiera viss forsknings- och utvecklingsverksamhet och att ge uppdrag till SISU (Svenska Institutet för Systemutveckling) att genomföra verksamheten. SISU bedriver verksamhet i såväl Stockholm som Göteborg. Verksamheten startade  1985-01-01. SISU får härmed avge redogörelse för sin första verksamhetsperiod, dvs. 850101-860630.
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse - 85_86