Övrigt

SYSLAB - summerar 1985

Utgivningsår: 1985
Nummer:
Titel: SYSLAB - summerar 1985
Sammanfattning: SYSLAB - The System Development Laboratory - har nu under fem år arbetat  med forskning och utveckling inom  området informationsbehandling.  Kunskaper har byggts upp inom viktiga områden. Konkreta resultat har presenterats. Kontakterna med väsentlig  internationell forskning och utveckling är etablerade.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SYSLAB - summerar 1985