SISU analys

Konceptuell modellering

Utgivningsår: 1985
Nummer: SA-nr1
Titel: Konceptuell modellering
Sammanfattning: SISU-analys är en tidskrift som utges fyra gånger per år. Varje nummer behandlar ett tema - ett  aktuellt problemområde och söker då ge en samlad bild av området ur olika aspekter. Efter en  grundläggande introduktion presenteras såväl praktiska erfarenheter som aktuella problemställningar  och utvecklingslinjer på den internationella forskningsfronten 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Janis Bubenko jr
Christer Dahlgren
Eva Lindencrona
Björn Nilsson
Hans Willars
Sa-nr1-konceptuell-mod