SISU informa

SISU Informa 85/7

Utgivningsår: 1985
Nummer: 85/7
Titel: SISU Informa 85/7
Sammanfattning: I forskarkretsar har vi - inte  utan viss avund känt till  ESPRIT sedan några år. ESPRIT -  "European Strategic Programme  for Research and Development of  Information Technologics" är en  satsning på forskning för att  stärka EG-ländernas industri och  dess konkurrenskraft inom  området informationsteknologi.  ESPRIT-programmet avser främst  sådan tillämpad forskning som  ligger mellan grundforskning vid  universitet och industriell utveckling.  I detta samarbete deltar  de flesta av våra kollegor i  EG-länderna samt hundratals  europeiska industriföretag och  organisationer. Det är alltså  verkligen fråga om internationell,  kollektiv forskning i stor  skala.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_85_7