SISU informa

SISU Informa 85/2

Utgivningsår: 1985
Nummer: 85_2
Titel: SISU Informa 85/2
Sammanfattning: Vad bör en skicklig systemutvecklare kunna idag? Jag tror  att vi alla är överens om att den enormt snabba utvecklingen i vårt område gör ett det föreligger ett stort utbildningsbehov. Både avseende elementär och  avancerad kunskap i systemutveckling och databehandling. Nya 'generationer' av dataprodukter datorer, programspråk,  tillämpningspaket, metoder och hjälpmedel introduceras på marknaden så gott som dagligen.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_85_2