Övrigt

The Systems Development Laboratory

Utgivningsår: 1985
Nummer:
Titel: The Systems Development Laboratory
Sammanfattning: SYSLAB har nu under fem år arbetat med forskning och utveckling inom  området informationsbehandling. Kunskaper har byggts upp inom viktiga områden. Konkreta resultat har presenterats. Kontakterna med väsentlig internationell forskning och utveckling är etablerade.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Janis Bubenko jr
SYSLAB - The systems Development Laboratory