SISU informa

SISU Informa 85/6

Utgivningsår: 1985
Nummer: 85/6
Titel: SISU Informa 85/6
Sammanfattning: Ca två månader har passerat  sedan senaste INFORMA. Trots  semesterperioden har åtskilligt  hänt. Första numret av SISU Analys  har distribuerats till alla  kontaktpersoner. ISVI har fått  nya medlemmar, F R I och IRM-  Consult. Prof. Bing Yao har hållit  sitt andra välbesökta seminarium  om 4:e generationens  systemutvecklingsverktyg. SYSLAB  - och till icke ringa del SISU -  har svarat för arrangemangen och  värdskapet till den ll:e internationella  VLDB-konferensen.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_85_6