SISU informa

SISU Informa 85/8

Utgivningsår: 1985
Nummer: 85/8
Titel: SISU Informa 85/8
Sammanfattning: ATT SPRIDA FORSKNINGSRESULTAT.  Jag känner en forskare som under  en längre tid arbetade med att  utveckla ett datorstöd som skulle  underlätta utformningen av  ett databasschema.  Ingångsdata skulle vara en s k  "datamodell" över tillämpningen  samt en beskrivning av förväntade  transaktioner. Utdata skulle  bli ett, med avseende på minnesutrymme  och åtkomsttid, "optimalt  ll schema av nätverkstyp  (CODASYL DBTG). Det fanns all  anledning att förmoda att datorstödet  skulle mötas med ett  stort intresse av databaskonstruktörer  i praktikfältet. Det  var ju ett svårt och ofta förekommande  praktiskt problem som  man här kunde få hjälp med.  Efter det att datorstödet färdigställts  distribuerades information  om det till potentiella  intressenter. Knappast någon  visade då ett intresse för denna  typ av produkt. Eftersom forskaren  och forskningsgruppen som  han tillhörde hade varken kunskaper,  talang eller medel att  paketera och "marknadsföra" produkten  lades den på hyllan och  forskaren började arbetet på ett  nytt problem. Utbytet blev således  "bara" en klar kunskapshöjning  hos forskaren och några  publikationer i internationella  konferenser och tidskrifter.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_85_8